Zapraszamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego on-line na Vegan StrEAT Festival 2020. Otrzymanie przez Organizatora wypełnionego zgłoszenia jest równoważne z zawarciem umowy z GEKON Artur Wojsa. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania umowy informując podmiot nie później niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży napojów bezalkoholowych, butelkowanych m.in. takich jak cola, lemoniady, soki. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego.

Sprzedaż musi się odbywać w zgodzie z obecnie panującymi obostrzeniami. Stoiska będą ustawiane w budynku Leżakownia Browaru Mieszczańskiego a food trucki na terenach zewnętrznych przylegających do Leżakowni. W cenie wliczony jest prąd, ochrona oraz odbiór śmieci. Liczba miejsc ograniczona! 

Loading...

Wymiary pojazdu

0% Complete

  0% Complete

   0% Complete

    0% Complete

     0% Complete

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych zgodnie z polityką prywatności jest firma GEKON Artur Wojsa z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław. Czytaj więcej

      INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

      1. Opłata rejestracyjna zawiera: powierzchnię handlową, przyłącze elektryczne o parametrach określonych w formularzu zgłoszeniowym, reklamę i promocję Imprezy w mediach, całodobową ochronę terenów Imprezy oraz zabezpieczenie medyczne na czas trwania targów.

      2. W przypadku odstąpienia od Umowy, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

      3. Wystawca zobowiązuje się do przekazania organizatorowi 2 talonów na dowolne danie z oferowanego na imprezie menu.

      4. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży napojów bezalkoholowych, butelkowanych m.in. takich jak cola, lemoniady, soki. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego. Partnerem wydarzenia jest Fritz-Kola.

      WARUNKI UDZIAŁU I PŁATNOŚCI:

      1. Otrzymanie przez Organizatora wypełnionego Zgłoszenia jest równoważne z zawarciem umowy z GEKON Artur Wojsa  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław.

      2. Wystawca wpłaci zaliczkę w wysokości 50% całkowitej należności wynikającej z niniejszej Umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, na podstawie danych zawartych w Umowie.

      3. Pozostała należność (50%) zostanie uregulowana przez Wystawcę nie później niż do dnia 10 listopada 2020 r.

      4. Wystawca upoważnia Organizatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

      5. Organizator jest zobowiązany do wytyczenia miejsc składania odpadów i śmieci oraz ich regularnego oczyszczania w trakcie imprezy. Wystawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich odpadów i śmieci po zakończonym dniu imprezy, do miejsca wyznaczonego przez organizatora.

      6. Wystawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu przylegającego do stanowiska po zakończeniu imprezy i pozostawieniu w stanie niepogorszonym.

      7. Wystawca przyjmuje za ustalone Regulaminem warunki uczestnictwa, w tym warunki płatności za udział w Targach.


      Podsumowanie:

      Netto:PLN
      VAT:PLN
      * Wymagane